Accountancy

Voor ZZP, MKB, Non-profit en Particulier

Graafland Accountants & belastingadviseurs

Betrokken en pro-actief

U heeft een accountant nodig die niet alleen een jaarrekening voor u opmaakt of een accountantsverklaring afgeeft, maar die u helder inzicht geeft in de sterke en zwakke plekken in uw bedrijfsvoering?

Dan bent u bij Graafland Accountants & Belastingadviseurs aan het juiste adres.

Accountancy

Onze AA-accountants zorgen voor een adequate administratieve bedrijfsvoering, waarmee u voldoet aan alle verplichtingen van de wet op de jaarrekening en helder inzicht heeft in het financiële reilen en zeilen van uw onderneming.

Onze AA-Accountants verzorgen een groot aantal uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van:

•  doelmatige inrichting van de administratie
•  advisering over financieringsvormen
•  opmaken van jaarrekeningen
•  afgeven van accountantsverklaringen

 

Waarom kiezen voor Graafland ?

R
Wij communiceren graag open en direct, en bouwen actief aan wederzijds vertrouwen.
R
Hiermee leggen wij de basis voor een opbouwende, langdurige en succesvolle samenwerking.
R
We staan dichtbij de ondernemer.
R
Een klein en informeel kantoor waardoor u geen nummer bent.
R
Iedereen verdient maatwerk!

Kennismaken of een offerte aanvragen?

Accountancy diensten

Om de cliënt zo optimaal mogelijk te bedienen zetten wij in op het verregaand automatiseren van de processen om te komen tot een goede administratie bij de cliënt. Uitgangspunt is dat de cliënt hierin zoveel mogelijk zelf doet.
Bovenstaande betekent dat we de cliënt gebruik laten maken van praktische digitale oplossingen en om de hardcopy administratie digitaal te ontvangen.
Wij ondersteunen de cliënt bij het inrichten van de digitale oplossingen. Daar waar stukken direct digitaal kunnen worden aangeleverd, bijvoorbeeld door middel van slimme koppelingen, zullen we deze koppelingen samen met de cliënt realiseren waarbij wij zoveel mogelijk het inrichtingswerk voor de cliënt uit handen nemen.Daarnaast proberen wij de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen bij het aanleveren van de administratie. Gedurende het jaar verschaffen wij de cliënt inzicht in zijn actuele financiële situatie doordat we bovenop de administratie zitten. 

Door ervoor te zorgen dat de administratie zoveel mogelijk bij is, kunnen we de cliënt zowel gevraagd als ongevraagd van advies voorzien en zijn eindproducten (zoals een jaarrekening met samenstellingsverklaring) sneller gereed.