Administratie

Voor ZZP, MKB, Non-profit en Particulier

Graafland Accountants & belastingadviseurs

Betrokken en pro-actief

Een goede administratie is voor u als ondernemer niet alleen verplicht maar ook heel belangrijk. Een goede administratie geeft niet alleen inzicht in fiscale zaken maar ook hoe de onderneming draait. Goed inzicht in alle aspecten van de onderneming zorgt ervoor dat er betere beslissingen worden genomen.

Wij kunnen uw gehele of een gedeelte van uw financiële (bedrijfs-)administratie verzorgen. Denk daarbij aan:

  • inrichten van administraties
  • controleren van administraties
  • verzorgen van financiële administraties
  • tussentijdse rapportages
  • administratieve ondersteuning
  • online boekhouding
  • de salarisadministratie
  • de aangifte omzetbelasting
  • de aangifte loonbelasting en
  • de aangifte vennootschapsbelasting

Wij werken met diverse softwarepakketten, wij kijken graag samen met u wat voor u het beste werkt.

Waarom kiezen voor Graafland?

R

Wij communiceren graag op en direct, en bouwen actief aan wederzijds vertrouwen.

R

Hiermee leggen wij de basis voor een opbouwende, langdurige en succesvolle samenwerking.

R

We staan dichtbij de ondernemer.

R

Een klein en informeel kantoor waardoor u geen nummer bent.

R

Iedereen verdient maatwerk!

Kennismaken of een offerte aanvragen?

Graafland Accountants & belastingadviseurs

Betrokken en pro-actief

Voor ondernemers bepaalt vaak de hectiek van alledag de agenda. De klant, daar draait het om. Deze zorgt voor brood op de plank. Daarnaast is de ondernemer in een wirwar van wet- en regelgeving zelf ook klant, bijvoorbeeld ten aanzien van investeringen en financieringen. Daarnaast hebben ondernemers te maken met verplichtingen ten aanzien van derden zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en de bank. Om te voldoen aan de eisen en verplichtingen die deze partijen, wet- en regelgeving aan de ondernemer en onderneming stellen, is er behoefte aan een integere en betrokken partner. Een partner met voldoende verstand van zaken op financieel, fiscaal, bedrijfskundig en juridisch gebied. Een partner die de ondernemer enerzijds ontzorgd, anderzijds door het oerwoud leidt om het nodige gerealiseerd te krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van investeringen of (her)financieringen.

Daarnaast neemt het maatschappelijk verkeer beslissingen mede op basis het financiële inzicht dat er ten aanzien van de ondernemer en/of de onderneming is. Voor het maatschappelijk verkeer is het van cruciaal belang dat de beschikbare financiële informatie zoveel mogelijk juist is, op een feitelijke wijze wordt gepresenteerd en deze eenduidig door stakeholders kan worden geïnterpreteerd.

Ons ultieme doel is het ontzorgen van de cliënten op financieel, economisch en fiscaal gebied.

Wat onze klanten zeggen

Onze administratie wordt al jaren naar volle tevredenheid gedaan door Graafland Accountants en Belastingadviseurs.

Ze zijn goed en snel te bereiken omdat de lijntjes kort zijn.

Arie Hoogendoorn

Directeur, de Haan Hoogendoorn Transport