Downloads

Nuttige downloads over diverse onderwerpen

Disclaimer

In alle uitgaande berichten via de e-mail is een zogenoemde disclaimer opgenomen. Daartoe heeft de leiding een standaardbericht opgesteld dat automatisch verschijnt wanneer u een nieuw bericht aanmaakt door op het icoontje “nieuw bericht” te klikken. Voor het gebruik van e-mail als communicatiemiddel zie de ‘Instructie elektronische communicatie’ zoals eveneens in deze sectie opgenomen.

Disclaimer:

 De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.’

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden. 

Graafland Accountants & Belastingadviseurs. Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nr. 70149143